Internát
Bývate ďaleko,či pochadzate z Londýna,Vegas ale chce študovať u nás? žiaden problém pretože internát je pre vás!